THMU
HAVARIJNÍ SLUŽBA
Hlášení poruch - NONSTOP
Tel.: 472 774 777
Mob.: 724 068 255
THMU
THMU

Jak se připojit k CZTPostup a možnosti připojení k Centrálnímu Zásobování Teplem

V případě, že se budoucí zákazník rozhodne zabývat myšlenkou vytápění nebo odběru teplé vody do svého objektu (rodinný dům, objekt k podnikání, apod.) je nutné, aby kontaktoval nebo navštívil pracovníky prodeje tepla. Na jednání seznámí pracovníky prodeje tepla se svým úmyslem a představami.

Pro jednání je požadováno doložení, že je vlastníkem objektu, popř. doložení souhlasu majitele objektu s realizací připojení na CZT s potřebným rozsahem stavebních úprav. Na základě informací od zákazníka jej pracovníci prodeje tepla seznámí s možnostmi připojení a navrhnou varianty připojení k CZT. Zákazník bude seznámen s možným podílem na investicích, možností zajištění potřebné dokumentace k realizaci dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti realizace zakázky na klíč.

Na základě předchozích jednání bude uzavřen závazný příslib k odběru tepelné energie a finančním podílu na přípravných pracích, na základě kterého se bude provádět vlastní realizace připojení. Před připojením k CZT bude uzavřena kupní smlouva o odběru tepelné energie.

Cena tepelné energie se odvíjí od aktuálně platného ceníku tepelné energie.

 

Zde naleznete bližší informace o systému centrálního zásobování teplem

 

Dodávka tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem je v současné době nejekologičtější způsob dodávky tepla a teplé vody do objektů. Pracovníci Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. jsou připraveni Vám poskytnout informace a odbornou pomoc k možnosti připojení vašeho objektu k centrálnímu systému zásobování teplem s cílem oboustranné spokojenosti.


Užitečné odkazy

Výhody dálkového vytápění

- spolehlivost

- komfort

- šetrnost k životnímu prostředí

- příznivá cena bez dalších nákladů
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 49101684
DIČ: CZ49101684
e-mail: thmu@thmu.cz
havarijní služba - dispečink
472 774 777, 724 068 255

ústředna
472 770 140, 724 005 733
© 2014 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., vytvořilo studio Lagarto.cz