THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

Informace k šetření Energetického regulačního úřaduVážení zákazníci,

v návaznosti na Sdělení k cenám tepelné energie pro rok 2023 Vás chceme průběžně informovat o oznámení a zahájení kontroly prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, který v následujícím období bude prověřovat správnost kalkulace cen tepelné energie, uplatňovaných pro rok 2023 jak u společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. tak i společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, a to v cenových lokalitách Ústí nad Labem, Povrly a Střekov.

O průběhu a výsledku šetření Energetického regulačního úřadu Vás budeme informovat zde, na našich webových stránkách.

 

Aktualizováno 23. 1. 2023

 Vážení zákazníci,

Šetření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v uvedené záležitosti není zatím u společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. dokončeno. ERÚ si v průběhu uplynulé doby vyžádal další doplňující podklady a informace ke kalkulaci a nákladům u cen tepelné energie.

 

Aktualizováno 15. 5. 2023

 

 

Vážení zákazníci,

Šetření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v uvedené záležitosti není zatím u společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s. dokončeno. Níže je přiloženo stanovisko ERÚ.

soubor Oznámení o šetření ERÚ – ENERGY

 

Aktualizováno 28. 7. 2023

 


 

Vážení zákazníci,

Šetření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v záležitosti kontroly cen tepelné energie u společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. bylo dokončeno.

Shrnutím uvádíme následující informace:

  • ERÚ potvrdil, že stávající zavedení dvou cenových lokalit od 1. ledna 2023, tedy cenové lokality Rozvod tepla Střekov (Střekov – městská část Ústí nad Labem) a cenové lokality Rozvod tepla Ústí nad Labem (Ústí nad Labem, vyjma Střekova), je v plném rozsahu platné a je zcela v souladu s Cenovým rozhodnutím stanoveným ERÚ. Zavedení těchto dvou cenových lokalit zůstane jak pro rok 2023, tak i pro roky následující.
  • V návaznosti na detailní šetření ERÚ byly, na základě postupného zjištění a následně stanoveného usměrnění regulovaných cen, zavedeny nové sazby pro nově vzniklé úrovně předání s alokováním přiřaditelných nákladů pro všechny úrovně předání v cenových lokalitách se stanovením odpovídajících cen a vydáním nového ceníku předběžných cen tepelné energie pro rok 2023, který byl již přílohou Platebních kalendářů pro rok 2024. Z důvodu předání informace o přiřazené sazbě pro konkrétní odběrné místo, byly nově Platební kalendáře pro rok 2024 doplněny právě o tyto údaje tak, aby vedly k jednoznačné identifikaci samotnými zákazníky ve vazbě na vydané ceníky tepla.
  • Kalkulace předběžných cen tepelné energie za rok 2023 byly zpracovány a dokončeny v platném rozsahu v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.
  • Kalkulace výsledných (konečných) cen tepelné energie za rok 2023 byly zpracovány, jako předběžné ceny tepelné energie na rok 2023 a též zcela v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

Šetření Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v rámci společnosti THMU bylo tímto dokončeno a výsledné kalkulace jsou platné v plném rozsahu.

V souvislosti s tím není bohužel stále dokončeno vyvolané šetření u společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s., kde ERÚ konstatoval, v obdrženém oznamovacím dopisu, že vzhledem k složitosti a rozsáhlosti problematiky si uzavření záležitosti vyžádá delší časové období.

 

 

Aktualizováno 28. 2. 2024

 


 VÝPIS AKTUALIT
 
 
 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz