THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

O nás

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. byla založena 20. 9. 1993 uzavřením společenské smlouvy a zahájila svoji činnost 1. 1. 1994.

Společnost je výrobcem a distributorem tepelné energie s licencí vydanou Energetickým regulačním úřadem. Společnost dodává tepelnou energii a teplou vodu do přibližně 30 000 bytů a pro nebytové objekty jako jsou školy, obchodní centra, zdravotní střediska, penziony, domovy pro seniory apod. s cílem zajistit spolehlivou dodávku tepelné energie a teplé vody za co nejpřijatelnější ceny.

Provozujeme:
přes 200 výměníkových stanic,
několik plynových kotelen,
několik km parních rozvodů, 
několik desítek km teplovodních rozvodů

 

Kvalitní údržbou a postupnou modernizací tepelných rozvodů a výměníkových stanic se minimalizují počty poruch a výpadků v dodávkách tepelné energie a teplé vody.

Od Statutárního města Ústí nad Labem má společnost pronajatu síť kolektorových chodeb s délkou cca 15 km, v nichž jsou vedeny inženýrské sítě, a to jak tepelné rozvody společnosti, tak i rozvody a sítě dalších subjektů, které si kolektorové chodby podnajímají pro své účely. Další podnikatelskou činností společnosti je servisní činnost v oblasti topenářských a elektroinstalaterských prací, prodeje hutního materiálu, poskytování administrativních a technických služeb.

 

 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz