THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

Orgány společnosti

1. Valná hromada

  • Město Ústí nad Labem,
    IČ: 000 81 531, Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, PSČ 401 00
    Obchodní podíl:   44,17 %

  • ČEZ Teplárenská, a.s.,  
    IČ: 273 09 941, Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101
    Obchodní podíl:   55,83 %

 

2. Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady:

Mgr. Kamil Čermák

Místopředseda dozorčí rady:

Martin Konečný

Členové dozorčí rady:

Ing. Michal Pasák
Mgr. Jan Skalský
PhDr. René Hladík, CSc.
Ing. Rostislav Díža, MBA

 

 


3. Vedení společnosti 

Jednatel Karel Sajvera
Jednatel Ing. Petr Krause, MBA

 

 
Generální ředitel Karel Sajvera
Správní ředitel Ing. Alexej Hrebiček

 

4. Organizační schema společnosti

                  

 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz