THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

Úsporný tarif

ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA TEPLO
Vláda ČR na svém jednání dne 5. října 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tzv. "úsporný tarif" na období roku 2023. Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo.
 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz