THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

Výhody centrální dodávky tepla a teplé vody

 

komfort na dosah ruky

bezpečné a nevýbušné

žádné skryté poplatky a sankce

čisté životní prostředí

spolehlivost a nenáročnost

servis 24 hodin denně

nepotřebujete vlastní kapitál a technické zařízení

minimalizujete riziko finančně nákladných legislativních změn

 

Centrální vytápění je komplexní službou, kde jedinou starostí odběratele je péče o radiátory. Všechny ostatní starosti a povinnosti se zajištěním dodávky tepla až do domu přebírá dodavatel.

Nevyžaduje od odběratele činnosti spojené se zajišťováním pravidelné běžné údržby a provozem tepelného zdroje.

Centrální zdroje vytápění jsou ekologické pro životní prostředí vzhledem k lokálnímu vytápění, které zatěžuje obyvatele v místě lokálního vytápění (hluk, emise).

 

Nejčastější dotazy:

KDO ZAJIŠŤUJE OPRAVY A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ?
Servis a opravy zařízení (ve vlastnictví THMU) zajišťuje THMU, od veškerého technologického zařízení až po napojení na otopnou soustavu budovy – předávací místo (potrubí CZT, předávací/směšovací stanice). Odběratel tak dostává plnou službu dodávky tepelné energie se zajištěným servisem 24 hodin, 7 dní v týdnu.

JAKÁ JE CENA TEPLA Z CZT A JAK SE URČUJE?
Cena tepla je stanovena pro daný rok dle úrovně předání. Cenu si THMU nemůže stanovit libovolně, ale je regulována věcným usměrňováním na základě platné legislativy, tj. v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Platné ceny najdete na našich webových stránkách. Cena tepla zahrnuje náklady spojené s jeho výrobou a dodáním až do domu, nejen nákup paliva. Cena tepla od THMU patří mezi teplárnami v ČR dlouhodobě k nejnižším.

JE CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM BEZPEČNÉ A EKOLOGICKÉ?
Provozovatel CZT splňuje bezpečnostní předpisy a dodržuje moderní technické standardy. Protože médiem pro dodávku energie je pára nebo horká voda, nehrozí odběratelům ze soustavy únik škodlivých nebo výbušných látek ani emise znečišťující ovzduší. Zdroj CZT musí plnit přísné ekologické emisní limity, jejichž dodržování je průběžně kontrolováno.

 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz