THMÚ
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
THMÚ LinkedIn
 724 068 255
 472 774 777
DISPEČINK
 
 
 

Klientský portál

Vážení odběratelé, vážení zákazníci,

Na této stránce jsou uvedeny informace o službě Klientského portálu, která Vám může bezplatně zpřístupnit informace k vašim smlouvám na dodávku tepla a teplé vody a jejich odběrným místům.

 

Pokud u nás máte uzavřenou platnou a účinnou smlouvu na dodávku tepelné energie, můžete k vybraným informacím přistupovat prostřednictvím služby KLIENTSKÉHO PORTÁLU (dále jen KP). V případě, že s námi nemáte uzavřenou žádnou platnou a účinnou smlouvu na dodávku tepelné energie nemůžete KP používat.

 

Přístup do KP získáte založením uživatelského účtu. Ten si zřídíte na základě uzavření Smlouvy o poskytování služby KLIENTSKÉHO PORTÁLU, která je vyhotovena až na základě předložené řádně vyplněné Žádosti o zřízení uživatelského přístupu do KLIENSKÉHO PORTÁLU. Třetí osoba za vás může založit uživatelský účet pouze na základě vaší písemné plné moci, která nám musí být doložena. Pokud zakládáte účet v KP pro vaši firmu, může přístup do KP získat osoba, která vaši firmu zastupuje dle výpisu z obchodního rejstříku, nebo pověřená osoba, která doloží zmocnění.

 

Řádně vyplněnou Žádost o zřízení uživatelského přístupu do KLIENSKÉHO PORTÁLU je možné zaslat poštou, doručit osobně nebo datovou zprávou, za ideální lze považovat zaslání na e-mail thmu@thmu.cz

 

KP poskytuje přehled o vašich jednotlivých smlouvách na dodávku tepelné energie, službách a zpřístupňuje informace o odběru tepelné energie.

KP je za účelem zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb neustále vyvíjen. Rozsah dostupných funkcí a vzhledu KP se tak může z časového hlediska měnit.

KP může být, na dobu nezbytně nutnou, nedostupný z důvodu nutné údržby nebo zpracování dat.

Pro přístup do KP je možné zřídit maximálně tři uživatelské účty na jednu smlouvu na dodávku tepelné energie.

 

Tyto a další informace jsou uvedeny v následující aktuální adhezní smluvní dokumentaci:

soubor Smlouva o poskytování služby KLIENTSKÉHO PORTÁLU

soubor Podmínky užívání služby KLIENTSKÉHO PORTÁLU

soubor Žádost o zřízení uživatelského přístupu do KLIENTSKÉHO PORTÁLU

soubor Plná moc pro zřízení uživatelského přístupu do KLIENTSKÉHO PORTÁLU

 

Návod pro používání KP:

soubor Návod pro KLIENTSKÝ PORTÁL

 
 
©2024 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. | vytvořilo studio Lagarto.cz